Title Image

Author: admin

Veckans WODS – 20190610-20190616

Veckans teknik: Bench Press & Strict Press Nästa veckas teknik: Hang Power Snatch MÅNDAG Cardio A: You go i go - Amrap 30min 150 DU / 300 SU 30 Box Step 24/16 - Rx+ 32/24 30 KBS 24/16 - Rx+ 32/24 30 Burpees over partner in plank 30 Push Press 50/35 - Rx+ 60/43 60

Veckans WODS – 20190603-20190609

Veckans teknik: OHS – Fokus mobilitet Nästa veckas teknik: Bench Press & Strict Press MÅNDAG Strength A: 3 set - 10min TC 10 Lateral Raises 8/8 Bulgarian Split squats B: Front Squat - 16min TC - Jobba upp till en tung 3a C: 3 set 10/10 Short step Lunges - Gör klart alla reps på

Veckans WODS – 20190527-20190602

Veckans teknik: Back Squat - Fokus bålspänning Nästa veckas teknik: OHS - Fokus mobilitet MÅNDAG Weightlifting A: Power Snatch tech - 15min TC - Coach choice! B: Power Snatch - 16min TC - Jobba upp till en tung 1a - Nybörjare kan göra från Hang C: For time - 12min TC 30-20-10 Front Rack Lunges Backwards

Testvecka – 20190520-20190526

Denna vecka kör vi även tester på teknikklasserna. På tyngdlyftnningsklasserna har vi också tester i Snatch och Clean & Jerk. Lycka till! MÅNDAG A: Back Squat / Deadlift - 1 RM B: Max Box Jump - Stillastående! C: Running test 3200m Run for time TISDAG A: STOH - 1 RM of Strict Press / Push press

Veckans WODS – 20190513-20190519

Veckans teknikövning: Ring Muscle up Nästa veckas teknikövning: Squat clean thruster MÅNDAG Gymnastics & Body control A: 3 set 8 False grip ring row 10-30s Handstand - Free supported, Wall facing, Back facing etc. 3-5 Skin the cat - Scale: hanging knee raises B: Every 3min for 15min 400m Run - Max Ring/Bar Muscle up,

Veckans WODS 20190506-20190512

Veckans teknikövning: Deadlift & Rope Climb Nästa veckas teknikövning: Ring Muscle up MÅNDAG Cardio A: Amrap 8min 12 Cal row 10 KBS 24/16 - Rx+ 32/24 8 burpees B: Amrap 8min 12 WB 9/6 10 Pullups 8 bupees C: Amrap 8min 12 DB Snatch 22/16 - Rx+ 28/20 10 DB Push Press 22/16 - Rx+ 28/20 8 burpees - Dela upp

Veckans WODS – 20190429-20190505

Veckans teknikövning: KB Snatch, KB clean, KB clean jerk Nästa veckas teknikövning: Deadlift & Rope Climb MÅNDAG Strength A: 3 set 8 Good mornings Max rep Strict Pullups - Om du inte kan använd då ett gummiband så du kan göra minst 5 rep B: Deadlift 3x10 - Tng med perfekt form! - Seten ska

Veckans WODS – 20190422-20190428

Veckans teknikövning: T2B Nästa veckas teknikövning: KB Snatch, KB clean, KB clean jerk MÅNDAG Weightlifting A: Hang Power Clean tech - 15min TC - Coach choice! B: Every 90s for 15min - 10 set 3 Hang Power Clean - Vikt på känsla, fokus på teknik C: Every 3min for 15min - 5 set 400m Run 10

Veckans WODS – 20190415-20190421

Veckans teknikövning: HSPU Nästa veckas teknikövning: T2B MÅNDAG Gymnastics & Body control A: 3 set 1min Straddle Stretch 10-15 Seated Leg Lifts  10 DB Cuban Press B: 3 set 3-10 Strict T2B 10-30s Handstand - Free supported, Wall facing, Back facing etc. C: Amrap 4 rounds 1min Push ups 1min Wall sit 1min KBS 24/16 - RX+ 32/24 1min Lunges

Veckans WODS – 20190408-20190414

Veckans teknikövning: Split Jerk Nästa veckas teknikövning: HSPU MÅNDAG Cardio A: Team of 2 - You go i go 300 DU / 600 SU 100 Med ball Situps 9/6 100 DB Hang Squat Clean 2x16 / 2x10 100 DB Devils Press 2x16 / 2x10 100 Box Jump Over 60/50 100 Situps 300 DU / 600 SU TISDAG Strength A: