Title Image

HEAT Technique

HEAT Technique

I ett långsiktigt perspektiv är tekniken avgörande, inte bara för din utveckling utan även för att minska skaderisken. Under klassen fokuserar vi på en till tre övningar där målsättningen är att du ska vara bättre på att utföra rörelsen när du går därifrån än när du kom. Trots att fokus ligger på teknik så hålls pulsen hög och du kommer garanterat också gå därifrån trött, svettig och nöjd. Bra va : )