Veckans WODS – 20191125-20191201

Veckans WODS – 20191125-20191201

Veckans teknik: Strict Ring Muscle Up
Nästa veckas teknik: Power Snatch


MÅNDAG

Gymnastics & Body Control

A: 3 set
3-5 Forward Roll 
15 Leg Raise with Hip Lift 

B: 4 set
3-10 Strict HSPU
3-10 Strict Pullups

C: 21-15-9
One Arm Devils Press 22/16
Lateral Burpees Over Bar
Front Squat 60/43

Assistance & Extra
E: 3 set
21´s Bicep Curl
15 Banded Tricep Ext.


TISDAG

Cardio

A: Team of 2 – You go i go – Amrap 30min
50 Sync Situps
50 KBS 24/16 – Partner in Plank Hold
50 Push Press 50/35 – Partner in Plank Hold
50 T2B – Scale: Kipping Leg Raises
50 Sync Burpees

Assistance & Extra
C: 3 RFT
40 Cal Row
30 Box Jump
20 Pistol Squat
10 Power Snatch 60/43


ONSDAG

Strength

A: 5 set
1-3 Seated Legless Rope Climb
5-10m Handstand Walk

B: Emom 20min
1: 10 DB Bench Press
2: 10 Barbell Row
3: 10 Lateral Raises
4: 5-10 Pushups + 10 Barbell Bicep Curl

Assistance & Extra
C: 3 set
20 GHD Situps
20 GHD Back ext.


TORSDAG

Weightlifting

A: Back Squat
– Jobba upp till en tung 3a
Gör sedan 3×3 @ 85% av dagens 5a

B: Emom 10min
2 Power Clean
– Vikt på känsla

C: For time
2000m Row / 2000m Ski / 3000m AB / 2000m Run
– Välj en av övningarna


FREDAG

Gymnastics & Body Control

A: 3 set
3-5 Forward Roll 
10-30s Handstand Hold

B: ”Cindy” Amrap 20min
5 Pullups
10 Push ups
15 Squats

Assistance & Extra
D: 3 set
30s Hollow hold
10 Lateral raises


LÖRDAG

Cardio

A: ”DT”
5 RFT
12 Deadlift 70/50
9 Hang Power Clean 70/50
6 STOH 70/50

– Lägg mycket tid på att gå igenom teknik
– Blir det mycket tid kvar på klassen är det coach choice resterande tid


SÖNDAG

Strength

A: OHS
10-8-6-4-2 – Vikt på känsla

B: Bench Press
10-8-6-4-2 – Vikt på känsla

C: Coach Choice!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.