Title Image

Kost

Innan du sätter igång får du svara på frågor kring mål, hur din livsstil ser ut med sömn, stressvad för kost du gillar etc och skriva en kostdagbok på 3-4 dagar. Därefter får du en anpassadkostplan som fungerar för dig och din situation. Vår ambition är att du ska nå dina mål på ett effektivt och hälsosamt sätt. Vi anpassar alltid upplägg efter dina mål och förutsättningar.

Alternativ 1: Kostrådgivning en gång

Omfattande kostrådgivningssession med en legitimerad dietist eller nutritionist.
– Personlig näringsutvärdering, inklusive en genomgång av dina kostvanor, hälsomål och specifika problem.
– Kostplan, inklusive måltidsförslag, portionskontroll och kostråd.
– Livsstilsrekommendationer relaterade till dina näringsmål.
– Möjlighet att ställa frågor och söka förtydliganden i näringsrelaterade ämnen.Engångs Kostrådgivning


900 kr

Alternativ 2: Kostplan med uppföljning en gång i veckan

– Personlig närings bedömning och målsättning.
– Skräddarsydd kostplan skräddarsydd efter dina specifika mål och kostpreferenser.
– Uppföljningssessioner en gång i veckan (4 sessioner i 2 månader, 8 sessioner i 4 månader, 12 sessioner i 6 månader)
för att övervaka framsteg och göra justeringar.
– Löpande support och vägledning via e-post eller meddelanden mellan sessionerna.
– Tillgång till ytterligare resurser och receptidéer.2-månaders kostplan med veckouppföljning


2800 kr

4-månaders kostplan med veckouppföljning


5200 kr

6-månaders kostplan med veckouppföljning


7500 kr

Alternativ 3: Kostplan med daglig kommunikation och uppföljning

– Personlig näringsbedömning och målsättning.
– Skräddarsydd kostplan skräddarsydd efter dina specifika mål och kostpreferenser.
– Daglig kommunikation och uppföljning via mail eller meddelanden för löpande support och vägledning.
– Veckovisa incheckningssessioner (8 sessioner i 2 månader, 16 sessioner i 4 månader, 24 sessioner i 6 månader)
för att granska framsteg och göra justeringar.
– Måltidsplanering, portionskontroll och kostutbildning.
– Tillgång till ytterligare resurser och receptidéer.2-månaders kostplan med daglig kommunikation och uppföljning


4200 kr

4-månaders kostplan med daglig kommunikation och uppföljning


8000 kr

6-månaders kostplan med daglig kommunikation och uppföljning


11500 kr