Dagens pass

Veckans WODS – 20190923-20190929

Veckans teknik: Front Squat / Pushpress / Thruster Nästa veckas teknik: Pistol Squat MÅNDAG Strength A: Deadlift 10-8-6-4-2 - Vikt på känsla - Gör 8/8 DB Row mellan seten B: 3 set 8 Barbell Row 10 Good mornings C: 3 set 21´s Bicep Curl 10 Reverse Flyes TISDAG Weightlifting A: Push Jerk 10-8-6-4-2 - Vikt på känsla B: Amrap 16min 5/5 DB Snatch...

0
0

Veckans WODS 190916-190922

Veckans teknik: Rope Climb Nästa veckas teknik: Front Squat / Pushpress / Thruster MÅNDAG Weightlifting A: Hang Power Clean - Emom 10min 2-3 - Vikt på känsla B: Amrap 20min 50 KBS 24/16 50 Burpees 50 Goblet Squat 24/16 50 Tuck ups Assistance & Extra C: Snatch Every 90s for 15min - 10 sets 1-2 - Vikt på känsla TISDAG Gymnastics...

0
0

Veckans WODS – 20190909-20190915

Veckans teknik: Clean Jerk Nästa veckas teknik: Rope Climb MÅNDAG Gymnastics & Body Control A: C2B Pullups tech! Coach choice! B: Emom 10min 3-5 C2B / Pullups 5 Burpees 10 Air Squats - Alla övningar ska göras samma minut - Skala och anpassa efter förmåga C: Amrap 10min 10 Push Ups 10 Alt. DB Snatch 22/16 10 Box Jump 60/50 TISDAG Cardio A:...

0
0

Veckans WODS – 20190902-20190908

Veckans teknik: T2B Nästa veckas teknik: Clean Jerk MÅNDAG Cardio A: 30/30 Intervals - Emom 30min 1: 30s Burpees to plate 2: 30s KBS 24/16 3: 30s Row / Ski Erg / Assualt Bike 4: 30s HSPU / Push Up 5: 30s Wall Balls 9/6 6: 30s Kneeling Ball slam - Högt tempo genom intervallerna - Om...

0
0

Veckans WODS – 20190826-20190901

Veckans teknik: Hang Squat Snatch Nästa veckas teknik: T2B MÅNDAG Strength A: Emom 15min 1: 5 Deadlift @ 70-80% 2: 10 DB Strict Press 3: 3-10 Strict Pullups B: Emom 15min 1: 3 Front Squat @ 70-80% 2: 10 Lateral Raises 3: 10 Barbell Row Assistance & Extra C: 100 GHD sit ups - Not for time! TISDAG Weightlifting A: OHS -...

0
0

Veckans WODS – 20190819-20190825

Veckans teknik: Butterfly & Kipping Pullups Nästa veckas teknik: Hang Squat Snatch MÅNDAG Weightlifting A: Snatch Balance + OHS - Coach choice! B: Snatch Balance + OHS 6 x 1+2 - Vikt på känsla C: 3 RFT 400m Run 15 OHS 35/25 - Scale: 20 OH Lunges Backwards Bumper plate 15 Burpees over bar 15 Push press 35/25 Assistance...

0
0

Veckans WODS – 20190812-20190818

MÅNDAG Gymnastics & Body control A: 3 set 30s Hollow Hold 20/20s Side Hollow Hold  10-15 V-ups B: Every 6min for 30min - 5 sets 400m Run 20 Air Squats 15 Push Ups 10 Pullups - Rx+ 10 C2B / 3-5 MU anyhow Assistance & Extra C: 3 set 10 Bicep Curl 10-15 DB Scull Crusher TISDAG Cardio A: Team of 2...

0
2

Veckans WODS – 20190805-20190811

MÅNDAG Cardio A: Team of 2 - You go i go - Amrap 30min 100 DU - Scale: less reps, 2x SU 100 Burpees Over Bar 100 Thrusters 35/25 100 DU - Scale: less reps, 2x SU 100 Sit ups 100 WB 9/6 Assistance & Extra B: AB Intervals 30s on 30s off x10 TISDAG Strength A: Emom 10min 1:...

0
0

Veckans WODS – 20190729-20190804

MÅNDAG Strength A: 3 set 8/8 Lunge Backwards - 2xKB i frontrack från bumper plate 8-10 Ring Row B: Every 2min for 16min - 8 sets (4/exercise) 1: 5 Front Squat 2: 3-10 Strict Pullups - Gör varannan övning med start var andra minut - Kan du fler än 10 Pullups kan du göra...

0
0

Veckans WODS – 20190722-20190728

MÅNDAG Weightlifting A: Hang Power Snatch tech - 15min TC - Coach choice! B: Every 90s for 15min - 10 set 1-3 Hang Power Snatch - Fokus på fina lyft! Bygg upp under tiden och sänk i reps eftersom C: Amrap 16min 400m Run 30 Goblet Squat 24/16 30 Burpees over bar 30 Hang Power Snatch...

0
8