Dagens pass

Veckans WODS – 20180723-20180729

MÅNDAG Strength A: Every 2min for 12min - 6 sets 8 Deadlift @ 65-75% B: Emom 12min 1: 8 Barbell row 2: 10 DB bicep Curl 3: 12 reverse flyes C: 3 set 15 Ball slam 10 burpee high jump - Var så explosiv och snabb du kan genom hela rörelsen. - Hoppa så högt du kan...

0
2

Veckans WODS – 20180716-20180722

MÅNDAG Weightlifting A: Clean tech - 15min TC - Coach choice! B: Emom 12min 1: 3 Clean - börja på ca. 70% och lägg på om det känns bra! 2: 8-12 Burpees over bar C: 3 RFT - 16min TC 10 Alt. DB snatch 22/16 20 Air squats 30 Sit ups 40 jumping jacks - händerna...

0
4

Veckans WODS – 20180709-20180715

MÅNDAG Gymnastics & Body control A: 3 set - 10min TC 5-10 Push ups @ 30x1 15 V-ups / Tuck ups B: 3 set 20-30 Plank shoulder tap 10-15 Revers snow angels https://youtu.be/ijr9vR9QLIM https://youtu.be/QOCn3_iOAro C: 30-20-10- 14min TC Alt. DB snatch 22/16 Walking lunges - DB in front rack - 5 Burpees EMOM, starta även på burpees! TISDAG Cardio A: Amrap...

0
0

Veckans WODS – 20180702-2018078

MÅNDAG Cardio A: Amrap 30min 800m run 10 Pullups 10 Burpees over DB 10/10 One arm thruster 22/16 10/10 DB Snatch 22/16 10 Pullups TISDAG Strength A: 3 set 10/10 Lunge backwards + boxstep 5-10 Push ups @ 30x1 B: Front squat 5x5 - Vikt på känsla! - 10 DB bench press mellan seten C: 3 set 12 Flyes 8-12 DB Tricep scull crusher ONSDAG Weightlifting A:...

0
2

Veckans WODS 20180625-20180701

MÅNDAG Strength A: Every 2min for 10min - 5 sets 5 DB front squat @ 30x1 8 DB front rack lunges backwards B: Front squat 5x5 - Vikt på känsla! - Gör 3-5 Weighted Strict Pullups mellan seten C: 3 set 8/8 DB row - Gå tungt! 8 Barbell bicep curl - Gå tungt! TISDAG Weightlifting A: Power...

0
0

Veckans WODS – 20180618-20180624

Veckans teknikövning: Deadlift MÅNDAG Weightlifting A: Hang Power Clean Push Jerk tech - 15min TC - Coach choice! B: Emom 14min 1: 3 Hang power clean + 9 Burpees 2: 3 Push jerk + 9 burpees - Vikt på känsla, du kan börja lågt och öka i vikt under tiden! C: 3 RFT -...

0
0

Veckans WODS – 20180611-20180617

Veckans teknikövning: Power clean push jerk TNG MÅNDAG Gymnastics & Body control A: 3 set 20-30s Hollow hold 30s Arch hold - pinne! 5 Beat swings B: Amrap 20min 400m run 5 Pullups 10 Air Squats 5 T2B 10 Jumping lunges TISDAG Cardio A: For time - 30min TC 66 Burpees 66 DB snatch 22/16 66 cal row 66 box jump over 60/50 66 STOH...

0
0

Veckans WODS – 20180604-20180610

Veckans teknikövning: HSPU MÅNDAG Cardio A: Amrap 30min 800m run 10 Hang power clean 43/30 10 Burpees 10 Stoh 43/30 TISDAG Strength A: 3 set 6-10 DB bench press @ 40x2 6-10 Supinated Ring row @ 40x2 B: 3 set 8/8 Strict DB press @ 40x2 3-10 Ring pullups @ 40x2 - Scale: Negativ C: 4 set 10-15 Banded tricep extension 8/8 DB...

0
3

Veckans WODS – 20180528-20180603

Veckans teknikövning: Strict Press MÅNDAG Strength A: 3 Set 10-20 Tuck ups @ 40x2 5-15 Push ups @ 40x2 B: 3 set 8/8 Strict DB press @ 40x2 3-10 Ring pullups @ 40x2 C: 3 set 6-10 DB bench press @ 40x2 6-10 Supinated Ring row @ 40x2 - Alla övningar ska utföras i 40x2 tempo! TISDAG Weightlifting A: Snatch...

0
0

Veckans WODS – 20180521-20180527

Veckans Teknik: Deadlift MÅNDAG Weightlifting A: Hang Power Snatch tech - 15min TC - Coach choice! B: Hang Power Snatch - 16min TC - Jobba upp till en tung 1a C: For time - 12min TC 100 Thruster 20/15 - 5 Burpees EMOM, börja även med 5 burpees - Burpees räknas inte in i ditt...

0
4