Title Image

Author: admin

Höstschema och klasser v32

Den 12:e augusti rullar höstschemat igång! Veckan innan  (5:e till 11:e augusti) tillkommer ett antal klasser jämfört med sommarschemat. Klasserna du kan boka in dig på den veckan finns nedan och i bokningsappen!

Veckans WODS – 20190722-20190728

MÅNDAG Weightlifting A: Hang Power Snatch tech - 15min TC - Coach choice! B: Every 90s for 15min - 10 set 1-3 Hang Power Snatch - Fokus på fina lyft! Bygg upp under tiden och sänk i reps eftersom C: Amrap 16min 400m Run 30 Goblet Squat 24/16 30 Burpees over bar 30 Hang Power Snatch

Veckans WODS – 20190715-20190721

MÅNDAG Gymnastics & Body Control A: 3 set 40-60s Plank Hold - Weighted 10 Bicep curl @ 30x1 - Full utlåsning! B: 3 set 20s Hollow Hold + 10 V-ups 10-15 Hang Knee Raises 8 Ring Row @ 30x1 C: Amrap 16min 400m Run 15 Push Ups 15 KBS 24/16 - Rx+ 32/24 15 Front Squat 43/30 Assistance &

Veckans WODS – 20190708-20190714

MÅNDAG Carfio A: Amrap 40min 50 Air Squat 50 DB One Arm Push Press 22/16 50 Box jump 60/50 50 Burpees 50 Tuck Ups Assistance & Extra B: AB Intervals 30s on 30s off x10 TISDAG Strength A: 3 set 8/8 Bulgarian Split Squat 8/8 Strict DB Press @ 30x1 20 AB mat crunches B: 3 set 8 Good mornings 10 Lateral raises 10-15 Banded

Veckans WODS – 20190701-20190706

MÅNDAG Strength A: 3 set 8/8 DB Row 8-12 DB Floor Press 20 Wrist Curl B: 3 set 8-12 Bicep Curl 8-12 DB Bench Press 10-15 Banded Tricep Ext. C: 3 set 20 AB mat crunches 10 Tuck Ups 40-60s Plank Hold TISDAG Weightlifting A: OHS tech - 15min TC - Coach choice! B: OHS - 16min TC - Jobba upp till en tung

Sommarschema!

Här hittar du schemat för sommarperioden 190701-190804:  Sommarschema Som vanligt finns alltid aktuell information i bokningsappen, är det några tveksamheter är det schemat i bokningsappen som gäller!

Veckans WODS – 20190624-20190630

Veckans teknik: T2B Nästa veckas teknik: Split jerk MÅNDAG Weightlifting A: Hang Power Snatch tech - 15min TC - Coach choice! B: Emom 12min 2 Hang Power Snatch - Fokus på fina lyft! C: For time - 3 RFT 400m Run 16 DB Snatch 22/16 - Rx+ 28/20 16 Wall Balls 9/6 Assistance & Extra D: Power Clean Push

Veckans WODS – 20190617-20190623

Veckans teknik: Hang Power Snatch Nästa veckas teknik: T2B MÅNDAG Gymnastics & Body control A: 3 set 8 Ring row 10-15 Banded Tricep extension B: Emom 12min 1: 3-10 Strict Pullups 2: 3-10 Ring Dips / Dips / Push ups C: "Jenny" - Amrap 20min 20 OHS 20/15 20 Back Squat 20/15 400m Run TISDAG Cardio A: You go i go

Veckans WODS – 20190610-20190616

Veckans teknik: Bench Press & Strict Press Nästa veckas teknik: Hang Power Snatch MÅNDAG Cardio A: You go i go - Amrap 30min 150 DU / 300 SU 30 Box Step 24/16 - Rx+ 32/24 30 KBS 24/16 - Rx+ 32/24 30 Burpees over partner in plank 30 Push Press 50/35 - Rx+ 60/43 60

Veckans WODS – 20190603-20190609

Veckans teknik: OHS – Fokus mobilitet Nästa veckas teknik: Bench Press & Strict Press MÅNDAG Strength A: 3 set - 10min TC 10 Lateral Raises 8/8 Bulgarian Split squats B: Front Squat - 16min TC - Jobba upp till en tung 3a C: 3 set 10/10 Short step Lunges - Gör klart alla reps på