Title Image

Author: admin

Veckans WODS – 20180810-20180916

Veckans teknikövning: Strict Press, Push Press och Push Jerk MÅNDAG Gymnastics & Body control A: 3 set - 10min TC 10 Scapula push ups 10 Reverse snow Angels 10-15 seated leg lifts B: 4 set - 12min TC 10-30s L-sit hold - scale: Tucked L-sit hold 10-30s Wallfacing handstand - scale: 1-3 wall climb C:

Veckans WODS – 20180903-20180909

Veckans teknikövning: HSPU MÅNDAG Cardio A: 4 RFT - 12min TC 10 Hang power clean 50/35 10 STOH 50/35 10 Burpees B: 4 RFT - 12min TC 10 Box jump over 60/50 15 KBS 24/16 20 Tuck ups Assistance & Extra C: Running intervals 4x600m rest 90s between TISDAG Strength A: 3 set 8/8 Lunge backwards 8/8 Seated Arnold press 8/8 One leg romanian DL B:

Veckans WODS – 20180827-20180902

Veckans teknikövning: Bar MU MÅNDAG Strength A: Back squat 4x5 @ 70-80% B: Emom 18min 1: 8-10 DB Push press 2: 16 Walking Lunges - KB i goblet rack 3: 30-60s Wall Sit 4: Rest TISDAG Weightlifting A: Hang Snatch Tech - 15min TC - Coach choice! B: Emom 10min 2-3 Hang snatch - Vikt på känsla, börja lågt och lägg

Veckans WODS – 20180820-20180826

Veckans teknikövning: T2B MÅNDAG Weightlifting A: Hang Snatch Tech - 15min TC - Coach choice! B: Hang Snatch - 15min TC - Jobba upp till en 2a C: Amrap 8min 5 DB Snatch 22/16 - Left arm 5 DB Push press 22/16 - Left arm 5 DB OH lunge 22/16 - Left arm, left leg 5

Veckans WODS – 20180813-20180819

Veckans teknikövning: Kipping Pullup MÅNDAG Gymnastics & Body control A: 3 set - 10min TC 30s Hollow hold 10/10 Band external rotations 40s Arch hold B: Strict Weighted C2B - 12min TC - Jobba upp till 3RM - Supinerat grepp C: Amrap 15min 10 Burpee over bar 10 Push jerk 50/35 10 Pullups Assistance & Extra D: 4 set 10 Ring

Veckans WODS – 20180806-20180812

MÅNDAG Cardio A: Amrap 6min 6 Deadlift 100/70 12 Cal row 6 burpees B: Amrap 6min 6 C2B 12 WB 9/6 6 burpees C: Amrap 6min 6 Burpee box jump 60/50 6/6 DB hang clean jerk 22/16 6 burpees - Dela upp klassen i grupper och starta på olika - 3min vila mellan  Assistance & Extra D: Running intervals 8x 400m 90s rest TISDAG Strength A: 3

Veckans pass 30/6 – 5/8

MÅNDAG Cardio A: 21-15-9 - 8min TC Thruster 35/25 Burpees B: 21-15-9 - 8min TC KBS 24/16 Box jump over 60/50 C: 21-15-9 - 8min TC Goblet squat 22/16 DB snatch 22/16 TISDAG STRENGTH A: Back Squat - 18min TC - Jobba upp till 5RM B: 4 set 8/8 Lunges backwards 8 Hip thrust 8/8 Bulgarian split squat ONSDAG Weightlifting A: Hang power clean tech

Veckans WODS – 20180723-20180729

MÅNDAG Strength A: Every 2min for 12min - 6 sets 8 Deadlift @ 65-75% B: Emom 12min 1: 8 Barbell row 2: 10 DB bicep Curl 3: 12 reverse flyes C: 3 set 15 Ball slam 10 burpee high jump - Var så explosiv och snabb du kan genom hela rörelsen. - Hoppa så högt du kan

Veckans WODS – 20180716-20180722

MÅNDAG Weightlifting A: Clean tech - 15min TC - Coach choice! B: Emom 12min 1: 3 Clean - börja på ca. 70% och lägg på om det känns bra! 2: 8-12 Burpees over bar C: 3 RFT - 16min TC 10 Alt. DB snatch 22/16 20 Air squats 30 Sit ups 40 jumping jacks - händerna

Veckans WODS – 20180709-20180715

MÅNDAG Gymnastics & Body control A: 3 set - 10min TC 5-10 Push ups @ 30x1 15 V-ups / Tuck ups B: 3 set 20-30 Plank shoulder tap 10-15 Revers snow angels https://youtu.be/ijr9vR9QLIM https://youtu.be/QOCn3_iOAro C: 30-20-10- 14min TC Alt. DB snatch 22/16 Walking lunges - DB in front rack - 5 Burpees EMOM, starta även på burpees! TISDAG Cardio A: Amrap